GOOPENs mailinfo
Eget goopen.se mail. Nu när vi öppnat goopen.se så finns möjligheter att få ett eget mail alt. ett mail-alias. Formatet på mailet blir förnamn.efternamn@goopen.se. Betydligt snyggare, bättre och lättare att komma ihåg än alla olika hotmail och sprayadresser tex.

Alias
Om du redan har en befintlig mail som du är nöjd med men ändå vill ha en goopen.se mail kan man skapa ett alias. Med alias menas att all mail som skickas till din goopen.se-adress kommer att hamna i din redan befintliga mail. Alltså behöver du inte gå till något nytt ställe för att logga in dig och kolla mail. Det enda du behöver göra är att anmäla vart du vill styra dina mail, tex till din hotmail, spray eller kanske mailen på jobbet.

Fördelarna
Fördelen med att alla i deltagare i GoOpen har goopen.se-mail är att alla kommer att veta vilken mailadress resp. person har. Det underlättar även för tävlingsledningen. Naturligtvis kan du använda såväl ett e-postprogram såsom tex. outlook, eller webmail. Med webmail menas att du kan logga in dig varthelst det finns internet och kolla dina mail.

Nackdelarna
Egentligen finns inga nackdelar för dig som användare. Det enda som kan ställa till det är om din mailbox blir alltför stor. Alltså att du samlar på dig mail med tex mycket bilder eller liknande. Då vi på webhotellet förnärvarande delar på utrymmet för mail samt hemsida. Får vi indikationer på att utrymmet för hemsidan minskar drastiskt kommer det sändas ut ett mail där alla (aliasmail berörs ej) uppmanas att se över sin mailbox och tömma om man har väldigt mycket i den. Har du aliasmail kommer din ordinarie mailadress stå som avsändare, alltså inte din goopen-alias.

Komma igång
Hör av dig och uppge vilken sorts mail du är intresserad av samt vart du vill att ditt ev aliasmail ska styras. Information om lösen och vart du ska gå för att logga in dig får du när du anmäler att du vill ha en en goopen.se mail. Vill du ha ett alias behövs inga lösen. Har du frågor om mail hör av dig nedanstående.

Peter Lindqvist
Webmaster goopen.se

peter.lindqvist@goopen.se