161225
Matchspels-Goopen

2017 års stora goopennyhet blir Matchspels-Goopen.

Upplägget kommer att ske i tre faser
1. Seedningstävling
2. Gruppspel
3. Slutspel.

Seedningstävling
Vi kommer att använda För-Goopen (spelas i maj månad) som seedning inför kommande Gruppspel. Alltså, den som vinner För-Goopen blir alltså seedad som nummer 1. De spelare som av nån outgrundlig anledning inte är med på denna För-Goop, men som ända vill vara med i Matchspels-Goopen kommer att bli inlottade i gruppspelet, men dock som helt oseedade.

Gruppspel
Gruppspelet kommer att lottas med hänsyn tagen till resultatet/seedningen från För-Goopen. Om intresse finns kommer vi att sätta upp en speciell Stockholmsgrupp så att dessa kan sköta sitt gruppspel på hemmaplan. Då slutspelet inleds är det dock Aspeboda som gäller. Gruppspelet kommer att ske i grupper om 3 eller 4 spelare. Alla möter alla. Matchspel med ”vanlig” hcp-modell som vi använder i Goopen.

Matchspel, slag minus handicap (slopen räknas). Exempel: Dalle hcp 7, Tom hcp 18 vid detta tillfälle får Tom ett slag extra på hcp-hålen 1-11 (18-7=11) alltså de elva svåraste hålen har Tom ett extra slag på.

Skillnaden i denna tävling är att matcherna skall spelas klart, hela vägen till hål 18. I ovanstående exempel kan vi anta att Dalle vinner 7 hål, Tom vinner 3 hål och de sista 8 hålen delas. Då blir slutresultatet i denna match 7-3 till Dalle. Kan även bli oavgjort, t.ex. 6-6. Detta för att vi skall upprätta en tabell över gruppen.

Samtliga spelare i gruppen möter varandra, således 3 st gruppspelsmatcher. I händelse att en grupp endast innehåller 3 spelare så blir de 2 matcher vardera. Vid samma poäng kommer målskillnad att avgöra i första hand därefter inbördes möte och sist lottning.

Slutspel
Med resultaten från gruppspelet kommer nu ett traditionellt slutspelsträd att sättas upp. Nu gäller det att vinna eller försvinna… En extra krydda är att man får en liten fördel beroende på vilken placering man fick i gruppspelsfasen.

Låt oss säga att Dalle vann sin grupp och ställs i slutspelets första match mot Lindberg som kom 4.a i sin grupp. Då har Dalle, förutom sedvanlig hcp-uträkning 3 slag på Lindberg.
Bonusslagen som Dalle fick på Lindberg i tidigare exempel (3 st pga Dalle kom 1:a och Lindberg 4:a i gruppspelsfasen) hänger med hela vägen under slutspelet. Så kommer man 4:a i gruppspelet så har man ”motvind” ända vägen fram till final beroende på om man möter en 1:a, 2:a eller 3:a.

Övrigt
Denna tävling har Aspeboda som sin huvudbana och matcherna bör spelas där. Dock om bägge spelarna vill spela på annan överenskommen bana så går även det bra. Krävs dock att bägge spelarna vill det, annars är det Aspeboda som gäller.

Tänkt tidplan:
Seedningstävlingen (För-Goopen) spelas i maj
Gruppspelet (max 3 matcher) skall färdigspelas under juli
Slutspelet skall slutföras senast augusti-september

Anmälningsavgiften kommer att ligga runt en hundring dock får man betala sin greenfee för varje runda om man inte är medlem på banan. För att deltaga i denna tävling måste man ha anmält sig senast 31 mars till Tom eller på Facebook. Man behöver dock inte vara med i För-Goopen för att spela denna tävling, dock så blir man seeded efter deltagarna i För-Goopen inför gruppspelsfasen.