Dahlin & Källberg i Sydafrika...
Bilder
Vinden ligger oftast på från Atlanten. Något som gör banan svårspelad.