Singel | Lag | Matcher | Närmast flagg | Longdrive | Bilder
Oddset
Jerker Ohlsson (J.O.) (vinnare)
4,89
Mats Spansk (M.S.)
7,11
Jonas Karlsson (J.K.)
7,83
Jakob Kruse (Ja.K.)
8,69
Adam Grane (A.G.)
9,78
Per Fagerström (P.F.)
17,39
Per Lindberg (PerL.)
17,39
Christoffer Olsson (C.O.)
26,08
Jens Sylsjö (J.S.)
26,08
Mikael Whalström (M.W.)
31,30
Matts Hansson (M.H.)
39,13
Peter Lindqvist (P.L.)
39,13
Tom Wester (T.W.)
52,17
Daniel Thunstedt (D.T.)
104,13
Ove Larsson (O.L.)
156,50
Hur mycket, på vem och av vem spelades det.
Tippare
O.L.
PerL.
J.K.
T.W
M.W.
Ja.K.
C.O.
J.S.
M.S.
P.L.
J.O.
M.H.
D.T.
P.F.
A.G.
Tot
O.L.
10
20
10
10
50
PerL.
50
50
100
J.K.
20
20
10
50
T.W
20
20
20
20
20
100
M.W.
20
40
20
20
100
Ja.K
20
20
20
20
20
100
C.O.
0
J.S.
80
20
20
120
M.S.
20
80
20
120
P.L.
50
20
70
J.O.
20
20
20
20
20
100
M.H.
30
30
40
100
D.T.
20
50
10
100
5
20
205
P.F.
30
20
20
30
100
A.G.
20
20
20
20
80
U.J.*
20
50
70
L.D.*
50
50
100
 Tot
10
90
200
30
50
180
60
60
220
40
320
40
15
90
160
1565
*= Spelade ej själva detta år


Per Fagerström
Matts Hansson
Jonas Karlsson
Ove Larsson
Peter Lindqvist

Jens Sylsjö
Mikael Wahlström
Tom Wester


Adam Grane
Jakob Kruse
Per Lindberg
Christoffer Olsson
Jerker Ohlsson
Mats Spansk
Daniel Thunstedt